kaspersky
Πρόγραμμα Ενισχύσεως Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών
Το πρόγραμμα Ενισχύσεως Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορά στην απόκτηση σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:
 • Ιατροί
 • Οδοντίατροι
 • Μηχανικοί
 • Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Λογιστές
 • Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 30/11/2009.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο -μέσω του συστήματος taxis- μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. Για τις εγκεκριμένες προτάσεις, θα γίνονται αποδεκτές μόνο δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 01/09/2009.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 250.000.000,00 €.

Οι επιδοτήσεις δεν αποδίδονται κατά σειρά προτεραιότητας, αλλά σε όλους όσους καλύπτουν τις προδιαγραφές.

Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων:

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι:
 • Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια.
 • Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.
 • Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν μία τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008).
 • Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η/1/2009.
 • Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
 • Όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η/1/2004 θα πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων, από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάνω πίνακα.
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)
&Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
 Ιατροί - Οδοντίατροι  35.000 €  28.000 €
 Γεωτεχνικοί *  35.000 €  28.000 €
 Μηχανικοί  35.000 €  28.000 €
 Δικηγόροι  25.000 €  20.000 €
 Συμβολαιογράφοι  50.000 €  40.000 €
 Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι  25.000 €  20.000 €
 Λογιστές  25.000 €  20.000 €

Από τον όρο αυτό, εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμα τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα άτομα με αναπηρία και όσοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004).

Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης.

Σε κάθε περίπτωση, εφ όσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό, το οποίο εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
 • Ιατροί /οδοντίατροι: 5.000 - 20.000€
 • Μηχανικοί:4.000 - 8.000€
 • Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι: 3.000 - 5.000€
 • Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι:3.000 - 5.000€
 • Λογιστές 3.000 - 5.000€ 
ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες: ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, καθώς και κάθε δαπάνη πoυ πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Notice:
PRegistry - Set lang id to 1 in session.