Kaspersky® Administration Kit
Το Kaspersky® Administration Kit είναι ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο διαχείρισης των εφαρμογών του Kaspersky Lab στα πλαίσια του εταιρικού δικτύου.

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του, το Kaspersky Administration Kit ανταποκρίνεται στις ανάγκες δικτύων οποιουδήποτε μεγέθους και συνθετότητας. Επιτρέπει την κεντρική διαχείριση δραστήριων δικτύων με δεκάδες χιλιάδες κόμβους, καλύπτοντας επιπλέον απομακρυσμένους χρήστες και χρήστες φορητών υπολογιστών.

Λειτουργίες

Φιλοσοφία Σχεδιασμού
Λειτουργίες
Εκπαίδευση και Υποστήριξη
Απαιτήσεις Συστήματος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Το Kaspersky Administration Kit παρέχει προστασία σε δίκτυα οποιουδήποτε τύπου και συνθετότητας. Επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στους servers διαχείρισης του δικτύου και των χρηστών σε δίκτυα με VPN, τείχη προστασίας, αποκλειστικές γραμμές, και proxy servers.

Διαχείριση από ένα σημείο. Εργασίες και διαδικασίες όπως η ενεργοποίηση της προστασίας από ιούς, ο καθορισμός συγκεκριμένων παραμέτρων ασφαλείας για ομάδες και άτομα, η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών, ο έλεγχος του συστήματος και η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση απειλής, εκτελούνται από τον υπολογιστή του διαχειριστή.

Συνεχής έλεγχος. Σε τακτά διαστήματα, τα δεδομένα στους κεντρικούς servers και στους διάφορους υπολογιστές (desktops ή laptops) συγχρονίζονται, ώστε να τηρείται η πολιτική ασφαλείας της εταιρείας και να υπάρχει ανταπόκριση στις ρυθμίσεις του server. Επίσης, οι διαχειριστές λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με τη γενική κατάσταση του δικτύου, ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός γραφείου (π.χ. με SMS).

Ελάχιστη επιβάρυνση. Η λειτουργία των εφαρμογών ασφαλείας δεν επιβαρύνει τους τελικούς χρήστες. Με το Kaspersky Administration Kit οι διαχειριστές μπορούν να εκτελέσουν όλες τις σχετικές με την προστασία του δικτύου διαδικασίες χωρίς να διακόπτεται η εργασία των χρηστών.

Αυξημένη προστασία. Μία σειρά από ειδικές εφαρμογές, όπως ο καθορισμός του ρόλου του διαχειριστή, ο προσδιορισμός των εργασιών και δραστηριοτήτων και η ανταλλαγή δεδομένων μέσω του SSL, βοηθά στην αύξηση της ασφάλειας του δικτύου συνολικά. Επιπλέον, όταν οι διαχειριστές λειτουργούν το πρόγραμμα στη μη διαδραστική εκδοχή του, οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το δίκτυο.

Απλοποιημένη διαχείριση. Το σύστημα ελέγχεται μέσω του Microsoft Management Console (MMC), ενός οικείου εργαλείου στους διαχειριστές δικτύων. Μία σειρά οδηγών διευκολύνει την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του προγράμματος. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων και των ρυθμίσεων των εφαρμογών, ώστε η επανεγκατάσταση του προγράμματος να απαιτεί λιγότερο χρόνο. Τέλος, αποστέλλονται εύκολα αναγνώσιμες χρωματικά κωδικοποιημένες αναφορές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εγκατάσταση από απόσταση. Υπολογιστές προστίθενται στην ομάδα διαχείρισης αυτόματα ή κατ’ εντολή, χρησιμοποιώντας τη φυσική δομή του δικτύου, την υπηρεσία Active Directory ή τις διευθύνσεις ΙΡ τους.

Κεντρική διαχείριση των εφαρμογών. Ο καθορισμός των παραμέτρων και των ρυθμίσεων ασφαλείας για το σύνολο των τερματικών του δικτύου (και των φορητών), όπως και η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών γίνονται κεντρικά, από τον υπολογιστή του διαχειριστή.

Επίβλεψη της προστασίας. Οι διαχειριστές καθορίζουν την ανταπόκριση του προγράμματος σε συγκεκριμένα γεγονότα (για παράδειγμα, ενημέρωση των χρηστών μέσω email). Αντίγραφα των μολυσμένων και ύποπτων αντικειμένων αποθηκεύονται σε ειδικούς φακέλους, που είναι προσβάσιμοι μέσω μιας ειδικής κονσόλας.

Πολιτικές ασφαλείας για laptops. Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν ειδικές ρυθμίσεις για φορητούς υπολογιστές, που ενεργοποιούνται όταν το laptop αποσυνδεθεί από το δίκτυο (όταν ένας υπάλληλος απουσιάζει για δουλεία ή διακοπές).

Υποστήριξη για το Cisco® Network Admission Control (NAC). Εάν οι ρυθμίσεις ασφαλείας μίας φορητής συσκευής δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφαλείας του συστήματος, το Cisco NAC είναι δυνατό να αρνηθεί τη σύνδεσή της στο δίκτυο, να τη θέσει σε απομόνωση ή να επιτρέψει περιορισμένη μόνο πρόσβαση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εκπαίδευση. Εκπαίδευση για το σύστημα γίνεται από τους τοπικούς αντιπροσώπους του Kaspersky Lab. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι διαχειριστές μαθαίνουν να οργανώνουν και να διατηρούν την προστασία που παρέχουν τα προϊόντα του Kaspersky Lab.

Δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Στους πελάτες του Kaspersky Lab παρέχεται υποστήριξη στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ρωσικά μέσω τηλεφώνου ή email. Εάν είναι απαραίτητο, η εταιρεία εγγυάται την παράδοση ειδικής εφαρμογής ή επιβεβαίωσης ασφαλείας μέσα σε 24 ώρες.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Administration Server
 Λειτουργικά Συστήματα:  Hardware Απαιτήσεις:
• Microsoft Windows NT Server / Workstation 4.0 SP 6a και νεότερο
• Microsoft Windows 2000 Server / Professional SP1 και νεότερο
• Microsoft Windows XP Professional SP1 και νεότερο
• Microsoft Windows XP Professional x64 και νεότερο
• Microsoft Windows Server 2003 (συμπεριλαμβανομένων των Windows Storage Server 2003 και   Windows Small Business Server 2003)
• Microsoft Windows Server 2003 x64 και νεότερο
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Vista
 
• Intel Pentium III 800 MHz ή ταχύτερο
• Τουλάχιστον 128 MB RAM
• Τουλάχιστον 400 MB διαθέσιμο χώρο στο δίσκο
 
  Server Βάσης Δεδομένων:
  (μπορεί να εγκατασταθεί σε άλλο υπολογιστή)
• Microsoft SQL Server 2008
• Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
• Microsoft SQL Server 2005
• Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
• Microsoft SQL Server 2000 SP 3 και νεότερο
• Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP 3 και νεότερο (στο πακέτο του Kaspersky Administration Kit περιλαμβάνεται το MSDE 2000 SP3, που μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας από το CD του Kaspersky Administration Kit)
• MySQL 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.36

Η πρόσβαση στις εκδόσεις 5.0.32, 5.0.34, 5.0.36 ΔΕΝ είναι δωρεάν.
 
  Άλλα:
  
Microsoft Data Access Components (MDAC) έκδοση 2.8 και νεότερη (πρέπει να είναι εγκατεστημένο στο Server διαχείρισης)
Microsoft Management Console 1.2 και νεότερο
 
  Κονσόλα Διαχείρισης
 Λειτουργικά Συστήματα:  Hardware Απαιτήσεις:
• Microsoft Windows NT Server / Workstation 4.0 SP 6a και νεότερο
• Microsoft Windows 2000 Server / Professional SP1 και νεότερο
• Microsoft Windows XP Professional / Home Edition SP1 και νεότερο
• Microsoft Windows XP Professional x64 και νεότερο
• Microsoft Windows Server 2003 x64 και νεότερο
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Vista

Microsoft Management Console 1.2 και νεότερο
 
• Intel Pentium III 400 MHz ή ταχύτερο
• Τουλάχιστον 64 MB RAM
• Τουλάχιστον 12 MB διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο
 
  Network Agent (για συστήματα Windows)
 Λειτουργικά Συστήματα:  Hardware Απαιτήσεις:
• Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows ME
• Microsoft Windows NT Server / Workstation 4.0 SP 6a και νεότερο
• Microsoft Windows 2000 Server / Professional SP1 και νεότερο
• Microsoft Windows XP Professional SP1 και νεότερο
• Microsoft Windows XP Professional x64 και νεότερο
• Microsoft Windows Server 2003 και νεότερο
• Microsoft Windows Server 2003 x64 και νεότερο
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Vista
 
• Intel Pentium 233 MHz ή ταχύτερο
• Τουλάχιστον 32 MB RAM
• Τουλάχιστον 10 MB διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο
 
  για NetWare-server
 Λειτουργικά Συστήματα:  Hardware Απαιτήσεις:
• Novell NetWare 6 SP3 και νεότερο
• Novell NetWare 6.5 SP3 και νεότερο
• Intel Pentium 233 MHz ή ταχύτερο
• Τουλάχιστον 32 MB RAM
• Τουλάχιστον 10 MB διαθέσιμο χώρο στο σκληρό δίσκο
 Notice:
PRegistry - Set lang id to 1 in session.